Shaft Support

SHF10 linear shaft 10mm pillow end support

SHF10 linear shaft 10mm pillow end support

2.20 EUR
In Stock

SHF12 linear shaft 12mm pillow end support

SHF12 linear shaft 12mm pillow end support

2.50 EUR
In Stock

SHF8 linear shaft 8mm pillow end support

SHF8 linear shaft 8mm pillow end support

2.00 EUR
In Stock

SK10 linear shaft 10mm end support

SK10 linear shaft 10mm end support

1.20 EUR
In Stock

SK12 linear shaft 12mm end support<br />

SK12 linear shaft 12mm end support<br />

1.50 EUR
In Stock

SK8 linear shaft 8mm end support

SK8 linear shaft 8mm end support

1.20 EUR
In Stock