Difference between revisions of "OPIC"

(Created page with "„ОЛИМЕКС“ ООД – гр. Пловдив започна работа по проект „Подобряване на производствения капацит...")
 
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
„ОЛИМЕКС“ ООД – гр. Пловдив започна работа по проект „Подобряване на производствения капацитет в "ОЛИМЕКС" ООД“.  
+
[[File:EU.jpg|540px|center]]
  
Проектът се изпълнява съгласно  договор № BG16RFOP002-2.001-0906- С01  по  процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по  ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
 
  
Настоящия проект  включва закупуването на две линии за асемблиране на печатни платки.  
+
„ОЛИМЕКС“ ООД – гр. Пловдив участва в два проекта
  
Първата линия е за платки с голяма сложност и включва следните машини и съоръжения:
+
Проект съгласно  [[OPIC-1|договор № BG16RFOP002-2.001-0906- С01]]  по  процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по  ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
  
1.Зареждащ буфер за автоматична линия - машината служи за зареждане на линията с печатни платки, които да се насищат, без да е необходим човек за подаването на платките към следващите машини по линията;
+
Проект за „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по [[OPIC-2|договор № BG16RFOP002-2.089-5914-C01]], финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
 
2. Автоматичен принтер за спояваща паста, който гарантира непрекъснат технологичен процес и високоскоростен мулти контрол, който позволява равномерно нанасяне на пастата;
 
 
 
3. Конвейер за инспекция, който позволява визуален оглед на платките, които преминават от една на друга машина;
 
 
 
4. Машина за монтаж на елементи с повърхностен монтаж, окомплектована с устройства за подаване на елементите на машината.Това е машина която е бърза но може да поставя само много малки компоненти;
 
 
 
5. Машина за монтаж на елементи с повърхностен монтаж, окомплектована с устройства за подаване на елементите на машината.Това е машина, която не е толкова бърза, но може да слага по-големи компоненти и затова тя работи в екип с предишната машина - позиция 4;
 
 
 
6. Конвейер за инспекция, който позволява визуален оглед на платките, преминаващи от една на друга машина.
 
 
 
Втората линия е за платки с малка сложност и включва следните машини и съоръжения:
 
 
 
1.Зареждащ буфер за автоматична линия - машината служи за зареждане на линията с печатни платки, които да се насищат, без да е необходим човек за подаването на платките към следващите машини по линията;
 
 
 
2. Автоматичен принтер за спояваща паста, който гарантира непрекъснат технологичен процес и високоскоростен мулти контрол, който позволява равномерно нанасяне на пастата;
 
 
 
3. Машина за монтаж на елементи с повърхностен монтаж, окомплектована с устройства за подаване на елементите на машината.Това е машина, която не е толкова бърза, но може да слага по-големи компоненти;
 
 
 
4. Конвейер за инспекция, който позволява визуален оглед на платките, преминаващи от една на друга машина.
 
 
 
Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на "Олимекс" ООД.
 
 
 
Постигането на тази цел чрез закупуването и пускането в експлоатация на  линиите, посочени по-горе  ще даде възможност на предприятието да развие прозводството и пазарното си присъствие в съответствие с все по-нарастващото търсене на неговата продукция.
 
 
 
Постигането на целите на проекта ще допринесе за развитието на предприятието като увеличи производителността със 17.84%, приходите от износ с 31.81%, ефективността със 16.57%, а вътрешната норма на възвращаемост със 16.37%.
 
 
 
По този начин ще се постигне положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на предприятието и ще се реализират възможности, които предлага глобалния пазар и съответно ще се разширят пазарните му позиции.
 
 
 
Общата стойност на проекта е 809 550 лева, от които 566 685 лева е безвъзмездната финансова помощ -  481 682 лв. европейско и  85 003 лв. национално съфинансиране.
 

Latest revision as of 00:40, 29 October 2021

EU.jpg


„ОЛИМЕКС“ ООД – гр. Пловдив участва в два проекта

Проект съгласно договор № BG16RFOP002-2.001-0906- С01 по  процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

Проект за „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5914-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.