Difference between revisions of "OPIC-2"

(Created page with "540px|center „ОЛИМЕКС“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурент...")
 
Line 1: Line 1:
 
[[File:EU.jpg|540px|center]]
 
[[File:EU.jpg|540px|center]]
  
„ОЛИМЕКС“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 
  
Наименованието на проектно предложение е „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5914-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 26.08.2021 г., като той следва да приключи до 26.11.2021 г.
+
=== „ОЛИМЕКС“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ===
 +
 
 +
Наименованието на проектно предложение е „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5914-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
 +
 
 +
Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  
 +
 
 +
Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 26.08.2021 г., като той следва да приключи до 26.11.2021 г.
 +
 
 
Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.
 
Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.

Revision as of 00:31, 29 October 2021

EU.jpg


„ОЛИМЕКС“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованието на проектно предложение е „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по договор № BG16RFOP002-2.089-5914-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 26.08.2021 г., като той следва да приключи до 26.11.2021 г.

Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ дружеството ще успее да запази доставчиците, клиентите и партньорите си и да продължи да развива дейността си.