JOBS/STUDENTS

< JOBS
Revision as of 02:58, 24 August 2016 by Olimex (talk | contribs) (БЕЗПЛАТНА СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

БЕЗПЛАТНА СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Олимекс ООД дава възможност на завършили и/или завършващи студенти да кандидатстват за участие в нашата: ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, базирана в гр. Пловдив.

Ако сте амбициозни и имате желание за развитие, ако искате да се учите и да станете професионалист в областта на цифровата, аналоговата ектрониката, безжичните комуникации, програмиране, проектиране на електронни изделия и имате готовност да работите в гр.Пловдив, кандидатствайте за свободните места по програмата:

- схемотехника и проектиране на цифрови и аналогови устройства;

- проектиране на печатни платки;

- програмиране на embedded усройства;

- Linux kernel and drivers hacking;

- Building and programming Robots.


Програмата е разработена като летен стаж по време на студентската лятна ваканция и ще ви даде възможност да се запознаете със съвременните практики в областта на микроелектрониката.

Стажантите ще имат достъп до всички ресурси, изделия и програматори на Олимекс ООД за да завършат своя проект.

Ще получите теоретична и практическа подготовка за да усвоите детайлите в процесите на проектиране. Ще придобиете умения за работа по проекти. За да се справите с това предизвикателство, ще бъдете наставлявани от нашите опитни проектанти.

Обучението е безплатно а в края на стажа, на изявените стажанти ще се даде възможност да се присъединят към висококвалифицираните екипи на Олимекс ООД с предложение за трудов договор на пълен работен ден.

Това, което очакваме от вас, е:

- да сте завършили или завършващи студенти с техническа специалност;

- да владеете добре английски език и да работите свободно с компютър;

- да проявите желание за учене, както и комуникативност и гъвкавост за работа в екип.