JOBS

Revision as of 01:59, 7 February 2013 by Olimex (talk | contribs) (Created page with "== РАБОТА == Олимекс ООД е световен лидер на пазара на развойните средства за програмиране на мик...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

РАБОТА

Олимекс ООД е световен лидер на пазара на развойните средства за програмиране на микроконтролери.

Фирмата ни е 3rd Party дизайн партньор на най-големите фирми производители на микроконтролери като: Texas Instruments Inc., Microchip Inc, ST Microelectronics Inc, NXP (Philips) Semiconductor, Maxim-Dallas Inc, OKI Semiconductor Inc. , както и на една от най-големите фирми за C компилатори на embedded пазара IAR Systems AB и много други.

Нашата мисия е да покажем че в България е възможно да се развиват високи технологии и да бъдем търсен и равностоен партньор с най-големите фирми в света от областта, в която работим. За целта се стараем да привличаме и запазваме най-добрите хора, като инвестираме в тяхното развитие, подкрепяме непрекъснатото учене и ги възнаграждаваме за постигнатите успехи.

В тази връзка Олимекс ООД дава възможност на завършили и/или завършващи студенти да кандидатстват за участие в нашата: ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, базирана в гр. Пловдив.

Ако сте амбициозни и имате желание за развитие, ако искате да се учите и да станете професионалист в областта на цифровата, аналоговата ектрониката, безжичните комуникации, програмиране, проектиране на електронни изделия, ако искате да бъдете част от семейство на Олимекс ООД и имате готовност да работите в гр.Пловдив, кандидатствайте за свободните места по програмата:

- схемотехника и проектиране на цифрови и аналогови устройства;

- проектиране на печатни платки;

- програмиран на embedded усройства.

Програмата е разработена като 2-годишно практическо обучение и ще ви даде възможност да се запознаете със съвременните практики в областта на микроелектрониката.

През първата година ще получите теоретична и практическа подготовка за да усвоите детайлите в процесите на проектиране. През втората година фокусът ще бъде в придобиване на умения за работа по проекти. За да се справите с това предизвикателство, ще бъдете наставлявани от нашите опитни проектанти.

В края на обучението ще имате възможност да се присъедините към висококвалифицираните екипи на Олимекс ООД. В програмата е включено адекватно възнаграждение с ангажираност на пълен работен ден.

Това, което очакваме от вас, е:

- да сте завършили или завършващи студенти с техническа специалност; - да владеете добре английски език и да работите свободно с компютър; - да проявите желание за учене, както и комуникативност и гъвкавост за работа в екип.


Ако отговаряте на изискванията и проявявате интерес към възможностите за професионално развитие в най-бързо и динамично развиваща се компания в гр. Пловдив, моля изпратете автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо, списък на проекти в които сте участвали или изпълнили сами и по възможност web link ако тези проекти са видими на e-mail: jobs@olimex.com