July 25, 2024, 09:27:56 AM

PIC67J60

Started by dchobanov, March 23, 2013, 05:21:28 PM

Previous topic - Next topic

dchobanov

Здравейте :)

Използвам PIC67J60 с MPLAB v8.89 i C18 v3.45.
В процеса на разработка се получи проблем при запис във флаш паметта.
Сорс кода е следния:

BYTE User_Info [18];

XEEBeginWrite(0x0101);
strcpypgm2ram((char*)User_Info, (ROM char*)"Консуматор 1");
XEEWriteArray((BYTE*)&User_Info, 18);
XEEWriteArray((BYTE*)&User_Info, 18);
XEEReadArray(0x0201, (BYTE*)&User_Info, 18);
putsUART((BYTE*)&User_Info);
putrsUART("\r\n");

Преди изпълнението на посочения код са записани 18 байта с начален адрес 0х0201. След като бъде изпълнен съдържанието се променя на следното:

_/§mQ-SUКонсуматT¾

Предварително благодаря за съдействие. :)

LubOlimex

Коментирахме го по e-maila, но все пак ако откриеш нещо по върпоса би било добре да го споделиш тук или отново на e-maila (тук е по-добре, повече хора ще имат достъп до тази информация).

Поздрави,
Любчо/ОЛИМЕКС
Technical support and documentation manager at Olimex